Sensors CilÝndrics, Quadrats i FlŔxor (Pulsotronic)
Sensors Magneto-resistius (Pulsotronic)
Sensors de forma Anular (Pulsotronic)
Sensors de forma Anular (Eickmann)
Sensors de forma Anular (DiSoric)

Sensors de forma Plana "Flat Pack" (Pulsotronic)
Equips Separadors de metalls (Pulsotronic)

T˙nels Detectors de partÝcules metÓlĚliques (Pulsotronic)
Sensors per detectar vehÝcles (Tectra)
 

Sensors per Ultra-Sons (Pulsotronic)
Sensors per Ultra-Sons (Eickmann)
Sensors per Ultra-Sons (DiSoric)

Sensors Capacitius (Pulsotronic)
Sonda de nivel capacitiva (Eickamnn)

Sensors Capacitius de forquilla per etiquetes (DiSoric)
 

Sensors en forma de Forquilla i angle (Eickmann)
Sensors en forma de Forquilla i angle (DiSoric)
Sensors en forma de Marc (Eickmann)
Sensors en forma de Marc (DiSoric)
Sensors en forma AnulĚlar (DiSoric)

FotocŔl.lules i opto-sensors (Eickmann)
FotocŔl.lules (DiSoric)
Altres sensors ˛ptics (Pulsotronic)
Sensors per ambients molt bruts (Pantron)
Sensors per Fibra ˛ptica (Eickmann)
Sensors per Fibra ˛ptica (DiSoric)

Barrares ˛ptiques sortida anal˛gica (Tectra)
 

Barreres ˛ptiques per seguretat (Tectra)

Encoders rotatius Incrementals (Elap)
Encoders rotatius Absoluts
(Elap)
Encoders Compta-metres
(Elap)
Encoders i Potenci˛metres per cable extraible
(Elap)
Encoders lineals
 (Elap)
Encoders magnŔtics per cinta flexible
(Elap)

Potenci˛metres lineals
(Thermosystems)
Potenci˛metres lineals
(Elap)
Potenci˛metres rotatius  (Elap)


Regles ˛ptiques
(Elap)
 

Visualitzadors de senyals (Automatica)
Visualitzadors per Potenci˛metres
(Automatica)
Visualitzadors de Missatges de Text
(Automatica)
Tac˛metres i PeriodÝmetres
(Automatica)
Indicadors per a cŔlĚlules de cÓrrega
(Automatica)
Displays de gran format
(Automatica)

Convertidors de senyals (Automatica)
Convertidors de senyals
(Thermosystems)

Monitors de cÓrrega de bateria
(Bauser)
 

Comptadors d'Hores Electr˛nics (Bauser)
Comptadors d'Hores ElectromecÓnics (Bauser)
Comptadors dobles "Twin" (Bauser)
Indicadors d'intervals de Manteniment (Bauser)
Displays de gran format (Automatica)
 

Temporitzadors Digitals (Automatica)
Temporitzadors Electr˛nics Digitals
(Cdc)
Temporitzadors Electr˛nics Anal˛gics
(Cdc)
Temporitzadors ElectromecÓnics
(Cdc)
Temporitzadors Electr˛nics Digitals (Bauser)
Temporitzadors MecÓnics (Bauser)
Temporitzador-Cron˛metre de gran format (Automatica)
Programadors a Lleves
(Cdc)
Programadors de Desglaš (Cdc)

Tac˛metres i PeriodÝmetres (Automatica)
Comp. Impulsos electr˛nics (Automatica)
Comp. Impulsos electr˛nics (Bauser)
Comptadors de pulsos electromecÓnics (Automatica)
Comptadors de pulsos electromecÓnics (Bauser)

Comptadors de temps (hores) (Bauser)
Comptadors Dobles "Twin" (Bauser)
Displays de gran format (Automatica)

Comptadors mecÓnics de cops, voltes, metres (Automatica)
Comptadors mecÓnics de longitud de cable (Automatica)

Posicionador per 1 eix (Automatica)
Posicionador per carretˇ elevador (Automatica)
 

Ventiladors amb rejilla i filtre (Alfa Electric)
Ventiladors amb reixa i filtre (Pfannenberg)
Campanes extractores (Alfa Electric)
Campanes extractores (Pfannenberg)
Acondicionadors per a quadres (Alfa Electric
Acondicionadors para cuadros (Pfannenberg)
Climatitzadors i Intercambiadors Aire-Aigua (Pfannenberg)
Refrigeradors de lÝquids (Alfa Electric)
Refrigeradors de lÝquids (Pfannenberg)
Termostats, higrostats i calefactors (Alfa Electric)
Term˛stats, higr˛stats i calefactors (Pfannenberg)
 

Visualitzadors de temperatura per LED (Automatica)
Reguladors de temperatura digitals  (Thermosystems)
Reguladors de temperatura anal˛gics (Thermosystems)
Term˛stats, Higr˛stats i Calefactors (Pfannenberg)
Displays de gran format (Automatica)
 


Motors i Moto-Reductors (Cdc)
Controls de nivell (Cdc)
Comtrol de seqŘŔncia de fases (Cdc)
RelÚs d'Estat S˛lid (Thermosystems)
Convertidors de senyals (Thermosystems)
Convertidors de senyals (Automatica)
Displays de gran format (Automatica)
Bases de conexiˇn (Cdc)
Tapas perotectoras (Cdc y Termosystems)


Ultima modificaciˇ  15-05 -2015      ę AutomÓtica